El Govern aprova els preus mínims dels productes del tabac que garanteix l’estabilitat del sector

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el preu mínim inicial de venda al públic dels productes de tabac d’acord amb el que s’estableix a la disposició addicional de la Llei aprovada el passat mes de febrer que regula el preu del sector. Aquest mínim s’ha consensuat per unanimitat, tal com estableix la llei, en el marc de la Comissió Consultiva per a l’Establiment de Preus de Venda Mínims dels Productes del Tabac que s’ha reunit en els darrers mesos per tal de recollir el llistat de preus aportats pel sector així com l’harmonització respecte als diferencials de preus segons categories.

D’aquesta manera, s’han recollit més de 1.700 referències de preus del tabac i s’ha fixat un diferencial mitjà de prop del 30% respecte al preu de venda de la mateixa tipologia de productes a Espanya, que és el país veí amb el diferencial més baix en relació al preu d’Andorra. Això suposa que els productes que fins ara es venien més barats veuran incrementat el seu preu de venda aproximadament uns cinc euros.

El preu mínim de venda del cartró de tabac es fixarà en 24,95 euros.

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha destacat que aquesta mesura permet garantir l’estabilitat dels preus així com també es facilita el comerç responsable i s’evita una rebaixa accentuada dels preus que perjudiqui els marges comercials. A més, el diferencial fixat continua garantint la competitivitat del sector i la mesura és coherent amb les accions de lluita contra el contraban engegades pel Govern.

Recordar que la Comissió que es compon de forma paritària amb membres del Govern i del sector. Per això està composta per dos membres designats pel Govern entre funcionaris del ministeri encarregat del comerç i del ministeri encarregat de les finances, i per altra banda per un membre designat per l’Associació de Fabricants de Productes del Tabac d’Andorra i un membre designat per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra entre els seus afiliats que pertanyin al sector del comerç del tabac.

Read more: Notícies d'Andorra ...