El Govern aprova el Reglament de preus públics dels diferents tipus de certificació electrònica

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Reglament de preus públics dels diferents tipus de serveis de certificació electrònica, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Es destaca que l’Executiu ha acordat subvencionar íntegrament per a l’exercici 2020 els preus públics corresponents als següents certificats electrònics en totes les modalitats, que tindran cost zero per als usuaris:

Certificats individuals:

• Certificats de persona física
• Certificats de persona física amb professió regulada

Certificats corporatius:

• Àmbit de l’Administració pública
• Certificats corporatius de persona física al servei d’una administració pública
• Segell de l’òrgan, l’Administració pública o l’entitat de dret públic

Àmbit de les organitzacions privades

• Certificats corporatius de persona física al servei d’una organització privada
• Segells d’empresa

Certificats de representació:

• Certificats de representant de persona jurídica privada, pública o entitat sense personalitat jurídica

Tot i que el Govern n’assumeix íntegrament el seu cost, cal recordar que els preus públics establerts són els següents:

Certificats individuals:

• Certificats de persona física: 29,00 €
• Certificats de persona física amb professió regulada: 70,00 €

Certificats corporatius:

Àmbit de l’Administració pública

• Certificats corporatius de persona física al servei d’una administració pública: 29,00 €
• Segell de l’òrgan, l’Administració pública o l’entitat de dret públic: 150€

Àmbit de les organitzacions privades

• Certificats corporatius de persona física al servei d’una organització privada: 70,00 €
• Segells d’empresa: 200,00 €

Certificats de representació:

• Certificats de representant de persona jurídica privada, pública o entitat
sense personalitat jurídica: 70,00 €

Read more: Negocis i economia ...