El Consell de Ministres modifica el Reglament del Servei d’Inspecció social i sociosanitària

El Consell de Ministres ha aprovat, aquest dimecres, la modificació del Reglament d’organització i funcionament del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària, per tal d’introduir algunes precisions per salvaguardar els drets dels usuaris.

El Reglament d’organització i funcionament del Servei d’Inspecció Social i Sociosanitària es va aprovar el passat 1 d’agost per desenvolupar la Llei de serveis socials i sociosanitaris. El text regula les funcions i funcionament d’aquest servei que ha d’ajudar a garantir el bon desenvolupament dels serveis socials i sociosanitaris.

Un cop aprovat el text s’ha considerat necessari fer una modificació per tal d’introduir algunes precisions respecte a la salvaguarda dels drets dels usuaris. Així, s’estableix que en l’exercici de les seves funcions, el personal inspector pot prendre mostres de productes relacionats amb l’atenció dispensada al centre, amb exclusió de les mostres biològiques.

També s’especifica que l’accés a la història social l’efectuen inspectors del Ministeri d’Afers Socials, i es detalla la formació dels inspectors que fan la valoració de l’atenció sanitària i les condicions en què es pot accedir a la història clínica.

Finalment, s’aclareixen els requisits per a l’obtenció de còpies o reproduccions de documentació.

Read more: Notícies d'Andorra ...