El Consell de Ministres aprova el Decret que introdueix les normes internacionals d’informació financera adoptades per la Unió Europea des del 2017

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Jordi Cinca, el Decret pel qual s’introdueixen les normes internacionals d’informació financera adoptades a la Unió Europea des del 2017.

El text s’ha aprovat seguint la proposta del Comitè Tècnic, que es va crear pel Decret del 28 de desembre del 2016 com a òrgan consultiu del Govern en matèria de comptabilitat de les entitats operatives del sistema financer andorrà i dels organismes d’inversió col·lectiva.

Així doncs, en virtut del Decret aprovat aquest dimecres, els comptes de les entitats operatives del sistema financer andorrà i els organismes d’inversió col·lectiva de dret andorrà s’hauran de fer tenint en compte aquestes normes internacionals.

Alhora, aquest text modifica el Decret del 2016 que va crear el Comitè Tècnic i es canvien alguns aspectes organitzatius, com la regularitat de les reunions. A més, s’estableix que el Comitè haurà d’emetre un dictamen anualment i es fixa les dates en què ho haurà de fer i com ho haurà de fer.

Read more: Negocis i economia ...