Educació actualitza el decret del batxillerat per reduir el nombre d’exàmens i racionalitzar el calendari

El decret permet modificar aspectes relacionats amb l’avaluació amb l’objectiu de racionalitzar el calendari i reduir el nombre d’exàmens. Endemés, s’ha diversificat la tipologia i el format d‘aquests exàmens. Els interessos, les motivacions i els punts forts i febles han de permetre a l’alumne personalitzar el seu itinerari de formació.

L’element central promogut en el pla estratègic de renovació i millora del sistema educatiu andorrà és l’enfocament per competències, que exigeix als alumnes, a més d’adquirir coneixements de diversos àmbits, que es mobilitzin en contextos complexos. Això transforma els processos d’ensenyament, aprenentatge i avaluació regulats fins avui.

El Consell de Ministres també ha aprovat aquest dimecres la signatura del contracte-programa entre el Govern d’Andorra i la Universitat d’Andorra (UdA). Per tant, amb l’objectiu d’assegurar l’estructura i el funcionament de la universitat, així com desenvolupar les seves línies estratègiques, al mateix contracte-programa es determina, per a l’any present, la transferència de 2.749.093 d’euros a la UdA per part del Govern.

Read more: Educació ...