Detectada la papallona del boix a Andorra

La papallona del boix (Cydalima perspectalis) és una papallona nocturna d’origen asiàtic que va arribar al continent europeu l’any 2007 a Suïssa, des de la que ha anat escampant-se pels països de l’entorn. Fa dos anys que el CENMA i el Govern d’Andorra van iniciar el seguiment per detectar a Andorra la seva arribada mitjançant la col·locació de trampes amb feromones específiques en cinc punts del Principat.

Tot i que l’any passat no va detectar-se cap individu, aquesta temporada estival de 2020 la trampa situada més al sud ha registrat l’arribada dels primers individus de papallona del boix a Andorra.

L’arribada de la papallona del boix va produir-se a principis de juliol i després d’unes setmanes d’absència ha tornat a detectar-se a finals de setembre. Sempre ha sigut en un volum d’individus molt baix  els boixos de l’entorn no presenten cap tipus de defoliació. Tant per les dates com pel patró que mostra de moment aquesta invasió, es creu que es tracta de l’arribada d’exemplars “sobrants” de poblacions més al sud en el seu moment màxim de creixement de les vàries generacions que té al llarg d’una temporada.

Creiem, doncs, que no es tracta d’una espècie encara establerta a Andorra però l’arribada constant d’exemplars farà que si els anys vinents presenten bonança pel creixement d’aquesta papallona, tornarà a ser present i sí que pugui establir-se.

Cydalima perspectalis és una papallona que en la seva fase eruga té com a planta nutrícia el boix (Buxus sempervirens). L’arbust pateix una defoliació contínua que el pot deixar sense fulles.

Quan aquest procés es repeteix en les dues o tres generacions que fa la papallona al llarg de l’any i durant varis anys, la majoria dels boixos acaben morint. El boix és un arbust molt corrent als Pirineus, propi de matollars i boscos montans i que pot arribar fins la cota de 1800 m (2000 m esporàdicament) a més de ser cultivat com ornamental en parcs i jardins.

La gran abundància d’erugues de l’espècie fa que quan aquestes es desplacin en busca d’aliments causin molèsties importants a les persones que transiten pels camins.

Read more: Les notícies ...