Cultura adjudica la contractació d’una campanya de sensibilització sobre l’ús del català en l’esport de base

El Govern, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, ha aprovat l’adjudicació de la contractació de l’empresa Taller Creatiu, SL, Wow Comunicació per dissenyar, produir i executar tots els elements d’una campanya per fomentar l’ús del català en l’esport de base.

Des del Departament de Política Lingüística s’ha detectat que en l’àmbit de l’esport de base sovint la llengua vehicular no és l’oficial, molt més enllà que en altres espais de concurrència d’infants i joves. D’aquesta manera s’ha previst endegar aquesta campanya durant els pròxims dos mesos i donar-li continuïtat durant el pròxim any.

La campanya contempla el disseny, la maquetació, la producció i la distribució de Cartells i fullets promocionals, les adaptacions per als suports en línia i per als elements de marxandatge. L’assignació pressupostària per a aquesta campanya és de 29.903 euros.

Read more: Cultura ...