COVID-19: Mesures en matèria de préstecs hipotecaris

La normativa preveu que els assalariats amb suspensió temporal del contracte de treball o reducció de la jornada laboral, els que hagin estat acomiadats i percebin l’ajut per desocupació involuntària, o els autònoms amb una activitat suspesa, podran sol·licitar una carència en els pagaments d’hipoteques d’habitatges quan la quota d’aquestes més els subministraments bàsics siguin superiors al 35% dels ingressos de la unitat familiar.

Per als propietaris d’habitatges i de locals per negoci afectats per la reducció de la renda, i que tinguin contret un préstec hipotecari en relació amb l’habitatge o el local esmentat, es preveuen carències de les quotes del préstec.

Read more: Notícies d'Andorra ...