Cinquena remesa d’ajuts per als comerciants del Pas de la Casa pel tancament de la carretera RN22

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Finances, Eric Jover, l’aprovació de la cinquena remesa d’ajudes relativa al Decret de mesures urgents per a pal·liar els efectes econòmics derivats del tall de la carretera RN22 per part de les autoritats franceses el passat mes d’abril. El Govern ha donat el vistiplau a 7 peticions més que sumen un total de 13.619,23 euros.

Aquestes ajudes van encaminades a subvencionar el 100% de la cotització a la CASS dels treballadors corresponent a la part empresarial (15,5%), relativa exclusivament als dies en què va estar tancada la carretera francesa RN22, d’accés a Andorra. Aquestes noves 7 ajudes se sumen a les 71 ja atorgades a comerços en quatre remeses que sumaven un total de 68.316,23 euros. A data del 20 de juny d’enguany, quan es va tancar el termini per demanar les ajudes, es van comptabilitzar un total de 102 demandes de 121 comerços.

Read more: Notícies d'Andorra ...