Cessa la secretària d’Estat de Justícia i Interior, Ester Molné

El Govern en funcions ha aprovat avui el Decret de cessament de la secretària d’Estat de Justícia i interior, Ester Molné Soldevila, amb efectes a partir de l’1 de maig.

El ministre portaveu en funcions, haagraït la seva dedicació i la tasca duta a terme al capdavant d’un departament tan estratègic com el de Justícia I Interior. I ho ha fet amb diligència, discreció i eficàcia.

La Secretària d’Estat va jurar el seu càrrec el 22 de desembre del 2016.

Read more: Política ...