Catalunya pot garantir 145,2 milions euros per pal·liar la situació actual de sequera

El Govern ha aprovat el Decret llei de suplement de crèdit i de mesures financeres i de gestió per pal·liar els efectes de la sequera i l’emergència climàtica per un import de 145.274.613 euros. L’objectiu d’aquesta mesura és assegurar les inversions planificades a curt termini per fer front a la manca de pluges i assegurar l’abastament d’aigua per a tots els usos i persones davant la greu situació de sequera en què es troben les conques internes del país.

Es tracta d’un decret llei prioritari i inajornable, en l’actual període de pròrroga pressupostària, que permet assegurar inversions que es destinaran tant a obres d’emergència com a activació de mesures per assegurar el proveïment d’aigua a la població i a les diverses activitats econòmiques que s’estan veient greument afectades per la sequera.

Entre altres, aquest suplement de crèdit permetrà garantir obres prioritàries com l’ampliació de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Besòs, amb un pressupost de 27,5 milions d’euros.

Aquest projecte, inclòs en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, té com a objectiu la millora de la garantia d’abastament d’aigua per a la regió metropolitana de Barcelona i és clau dins de la planificació per assegurar la suficiència hídrica de l’abastament urbà d’aquest territori.

Així mateix, l’aprovació d’aquest Decret llei permetrà dur a terme tot un seguit d’actuacions d’emergència per assegurar l’abastament d’aigua a la població i les activitats econòmiques, entre les quals hi ha noves aportacions de recurs hídric al sistema d’abastament de les conques internes de Catalunya a través del transport d’aigua potable en vaixell i altres possibles eines, com per exemple, dessalinitzadores (30 milions) o obres d’emergència per a la construcció de pous profunds i per a millores en la xarxa (18,6 milions).

En aquest paquet d’inversions també s’inclouen 9 milions d’euros per a actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals que s’han de dur a terme de manera extraordinària respecte d’altres campanyes a conseqüència de la situació persistent de sequera. Es tracta sobretot de retirada d’arbres, treballs forestals per a la generació d’aigua blava o l’aplicació de mesures extraordinàries per reduir danys de la fauna cinegètica, entre altres.

El Decret llei de suplement de crèdit i de mesures financeres i de gestió per pal·liar els efectes de la sequera i l’emergència climàtica inclou també mesures específiques de suport al sector primari per garantir-ne la continuïtat.

El text del Decret explicita la necessitat inajornable de publicar noves convocatòries d’ajuts als sectors primaris afectats per la sequera. Cal recordar que en l’exercici 2023 ja es van convocar diferents línies d’ajuts per als sectors més afectats per aquesta crisi, però davant la persistència de la situació s’activarà una partida 50,5 milions d’euros per atendre els ajuts als sectors agraris afectats pels episodis de sequera de 2023 i els que estem tenint aquest 2024.

També es destinaran 9,5 milions d’euros a l’increment de dotacions de personal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La necessitat es quantifica en 209 places per posar a disposició una atenció més directa i personalitzada de suport al sector primari afectat per les condicions de sequera d’aquests dos darrers anys, i dels diversos episodis extrems de condicions climatològiques adverses que es preveu que s’aniran produint de forma sostinguda en el futur.

Read more: Les notícies ...