Catalunya destina 2,5 MEUR en ajuts per al manteniment de la xarxa de camins a zones de muntanya

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) publica aquest dilluns la resolució mitjançant la qual el Departament de Territori i Sostenibilitat obre la convocatòria per atorgar un total de 2,5 milions d’euros als consells comarcals per ajudar a les tasques de manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins de muntanya. Els ens interessats disposen de vint dies naturals per presentar les seves sol·licituds.

La convocatòria s’emmarca en la Llei d’alta muntanya, que qualifica com a comarques de muntanya l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès, a més de la Val d’Aran. Es tracta de territoris amb unes característiques orogràfiques i climàtiques que dificulten les comunicacions, més encara al Pirineu, on el poblament és molt dispers. Això es tradueix en una accessibilitat sovint complexa i en uns costos de construcció i manteniment de la xarxa viària molt elevats.

Els 2,5 milions d’euros es distribuiran per territoris en funció de la longitud de la seva xarxa estructurant. D’aquesta manera, a l’Alt Urgell li corresponen 375.228 euros, l’import més elevat. Pel que fa a l’Alta Ribagorça, rebrà fins a 160.081 euros; el Berguedà, 242.079 euros; la Cerdanya, 233.628 euros; la Garrotxa, 214.076 euros; el Pallars Jussà, 298.367 euros; el Pallars Sobirà, 318.334 euros; el Ripollès, 206.297 euros; el Solsonès, 301.337 euros, i l’Aran, 150.574 euros.

Read more: Les notícies ...