Hupmobile. Realitzat el 1930. 70 CV. Museu de transport de Moscou

Hupmobile. Realitzat el 1930. 70 CV. Museu de transport de Moscou

Read more: Cotxes del mon amb Jordi Vilaró ...