Barcelona situa el parc de vehicles nets en màxims històrics

Des del febrer del 2023 a Barcelona ja circulen més turismes amb etiqueta ECO, un 24,7%, que amb etiqueta B (groga), un 18,1%. La Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes de Barcelona ha permès consolidar una tendència que situa el parc de vehicles nets en màxims històrics. La resta de turismes mantenen uns percentatges estables, amb un 52% de vehicles amb etiqueta verda i al voltant d’un 1,2% sense etiqueta.

La presència de vehicles més nets ha suposat una millora de la qualitat de l’aire a la ciutat i ha demostrat la necessitat de la ZBE per disminuir les emissions provinents del trànsit rodat, la principal font de contaminació de Barcelona.

Per primera vegada totes les estacions de la xarxa de vigilància de la contaminació ambiental indiquen que enguany no se superaran els límits normatius del nivell de NO2. La normativa marca el llindar en 40 µg/m3 de mitjana anual i, ara per ara, la xifra més alta és de 34 µg/m3 de mitjana anual, a l’Eixample.

Un altre factor que ha influït en la transformació del parc censat de vehicles és l’antiguitat. Mentre que en el conjunt de l’Estat l’antiguitat ha augmentat 1,9 punts, de 12 a 13,9 anys, a Barcelona només ha augmentat 0,7 punts, de 10,5 a 11,2 anys.

Read more: Les notícies ...