Clarament, no invertiria en la tokenització d’inversions immobiliàries, diu l’arquitecte andorrà Victor Naudi Zamora

Alguns experts creuen que la tokenització és una molt bona opció per democratitzar les inversions en qualsevol actiu, també en el sector immobiliari. Gràcies a la tokenització, diverses persones poden invertir conjuntament en un actiu d’acord amb les seves capacitats econòmiques. Parlem amb l’arquitecte andorrà Victor Naudi Zamora, que actualment gestiona la seva empresa, Naudi Arquitectura.

“En primer lloc, he de dir que personalment soc més aviat escèptic en relació amb els nous conceptes digitals que estan apareixent tals com les monedes virtuals tipus, Bitcoins i similars, i ara els Tokens. S’allunyen de conceptes més cartesians gestionats directament per les persones i no per algoritmes que s’escapen de tot control de legalitat, i que la finalitat cercada en el sentit de crear elements d’intercanvi de valors no convencionals, s’acaba desvirtuant, ja que es converteixen en elements merament especulatius.

D’altra banda el camp immobiliari al marge de la seva funció social de contribuir al dret d’accés a l’habitatge, també s’ha convertit en un refugi de valors sòlids davant d’uns moviments borsaris més inestables i capaç de generar guanys des de la seva vessant especulativa. És un fons d’inversió tangible i creïble.

Per contra, els tokens es poden considerar la antitesi de la cartera de valors immobiliaris, ja que generen una cartera de valors a partir de creacions d’elements virtuals amb caràcter únic, que fonamenten un mercat paral·lel igualment especulatiu però poc tangible i, per tant, fràgil.

Imagino que la tokenització immobiliària per similitud es busca convertir els valors immobiliaris en actius dipositats en una borsa de mercat molt ampli, en la quina es podria invertir per tal de generar noves promocions sense necessitat de passar per un banc, i posteriorment recuperar la inversió amb uns guanys.

Si s’articulés de forma deguda i ben reglamentada podria ser una nova font de finançament mitjançant actius digitals indirectes (sota forma d’accions digitals) sense la rigidesa sotmesa a un crèdit bancari, i més proper a un sistema de cooperativa.

En aquest cas podria treure pressió al mercat evitant una inflació de preus , però evidentment necessitaria una regulació important, ara per ara inexistent, si no l’efecte seria contrari i pervers pel fet que es generarien nous fons d’especulació.

És possible regular els preus dels immobles amb la tokenització? Sense una regulació específica crec que tindria un efecte perillós provocant augment dels preus de mercat, ja que aquest tipus d’actius s’acaben convertint en elements d’especulació de valors tant de moneda com d’actius digitals.

Alhora transcorregut un cert període s’acaba desinflant la bombolla amb el ris conseqüent de trencament del sistema.

Desconec si hi ha exemples d’èxit a Europa, però en el cas d’Andorra seria possible pel fet que aquest tipus d’actius gestionats mitjançant plataformes digitals acaben sent gestionats de forma internacional sense saber finalment on se situa la matriu mare.

En tot cas els Tokens com a tal s’estan creant per a generar valors abstractes i únics de gestió virtual, en el cas del sector immobiliari en el quin es tracta de béns amb valors tangibles el sistema hauria de limitar-se a una font de finançament de suport de valors en societats o cooperatives, ja que inevitablement els bens immobiliaris estan subjectes a tràmits notarials i de taxes i tributs i alhora qui compra un actiu immobiliari vol una seguretat jurídica que per al moment no existeix en la suposada ¨tokenització ¨.

Clarament, no invertiria, pels motius esmentats anteriorment”.

Read more: Opinió ...