Aprovat el Reglament relatiu a l’expedició del salconduit andorrà

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, l’aprovació del Reglament relatiu a l’expedició del salconduit andorrà. Es tracta d’un document de viatge, expedit pel ministeri d’Afers Exteriors, i que té l’única finalitat de permetre el reton del nacional andorrà al Principat quan aquest es trobi a l’estranger sense passaport i no sigui possible lliurar-li’n un que ofereixi totes les mesures de seguretat requerides. Actualment, els passaports andorrans requereixen dades biomètriques específiques com la fotografia, les empremtes i la signatura.

Una informació que permet la identificació segura del seu titular de conformitat davant els fraus o falsificacions de documents de viatge. Quan, en cas de necessitat, no se’n pugui lliurar un d’aquestes característiques en territori estranger és quan es podrà utilitzar un salconduit. Tenen dret a demanar-ne la seva expedició els nacionals andorrans i els estrangers la protecció dels quals hagi estat assumida per Andorra. La seva durada màxima és d’un mes i la seva vigència està limitada al temps estrictament necessari per tornar al Principat. La seva expedició és gratuïta i s’ha de retornar al Servei de Policia en un termini màxim de tres dies hàbils des del retorn a Andorra.

Read more: Notícies d'Andorra ...