Aprovat el Conveni de gestió entre el Ministeri de Salut, la CASS i els taxistes

El Govern, a proposta del ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprovat avui el Conveni de gestió entre el Ministeri de Salut, la CASS i els taxistes per dur a terme el servei de taxi individual per als pacients que han de desplaçar-se a l’estranger per dur a terme actes que no es poden realitzar a Andorra, principalment radioteràpia. Aquest conveni permet la posada en funcionament del desplaçament amb taxi individual, previst en el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i allotjament, aprovat el passat novembre i que entrava en vigor al gener.

El conveni estableix que tots els taxistes que s’hi adhereixin han d’aplicar les tarifes i les condicions de servei que es preveuen en el conveni i en la normativa esmentada, entre altres desenvolupa aspectes qualitatius i operatius. A més, les tarifes previstes per al taxi individual són reemborsades per part de la CASS al 100% en règim de tercer pagador, i per tant el pacient no ha de pagar res.

El conveni, signat pel Ministeri, la CASS i els taxistes que desitgin dur a terme el servei, estipula que la CASS facilitarà als usuaris que s’hagin de desplaçar en taxi individual la relació de taxistes que s’han adherit al conveni, i que els mateixos usuaris seran els que contactaran amb els taxistes.

Els taxistes facturaran els serveis duts a terme directament a la CASS. També s’hi indica que per tal de mantenir una bona coordinació entre les parts es faran reunions periòdiques a tres bandes per fer el seguiment del funcionament del servei i aplicar-hi canvis si fos necessari.

Read more: Notícies d'Andorra ...