Andorra s’adhereix a la campanya mundial de promoció de la infermeria Nursing Now i en crea el grup nacional

El consell de ministres ha aprovat, a proposta del titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, l’adhesió a la campanya internacional Nursing Now i la creació del grup nacional en aquest sentit al Principat d’Andorra.

La campanya Nursing Now, que va iniciar-se el 2018, té una durada de tres anys i està impulsada per l’OMS, el Consell Internacional d’Infermers i Infermeres i el Burdett Trust for Nursing del Regne Unit. L’informe en el que es basa destaca que apostar per l’infermeria té un impacte positiu directe en tres àmbits: millora la salut de la població, promou l’equitat de gènere i té un efecte econòmic en la sostenibilitat dels sistemes sanitaris. Així, i per tal de garantir aquest efecte positiu, la campanya preveu impulsar que els infermers i llevadors tinguin una veu més destacada en l’elaboració de polítiques de salut, afavorir-ne una major inversió o fomentar la inversió en aquest àmbit.

D’aquesta manera, l’aprovació de l‘adhesió a la campanya suposa també la creació del grup nacional Nursing Now d’Andorra, amb la següent composició:

– Un representant del Col·legi d’Infermers d’Andorra

– Un representant del Ministeri de Salut

– Un representant d’associacions de pacients

– Un representant del SAAS

– Un professional de la salut no infermer

– Un representant del Bàtxelor d’infermeria de l’UdA

– Un alumne d’infermeria de segon curs

– Un coordinador del grup

El grup serà l’encarregat d’elaborar la missió i els objectius de la campanya tenint com a referència el context sanitari del Principat.

Read more: Educació ...