Andorra: hub d’estudis universitaris

Ja fa anys que veia Andorra com un gran campus universitari on desenvolupar l’ensenyament, la recerca i la investigació,  però alhora com un gran motor econòmic pel que representaria tenir centenars d’estudiants vivint al país. L’aposta inicial però, tot i el creixement del nombre d’estudiants, s’ha focalitzat en l’educació virtual, encara que tot pot canviar si arriben els canvis que pot impulsar un nou encaix a Europa.

El fet és que l’estratègia educativa que ha desenvolupat Andorra s’ha hagut d’adaptar a les particulars circumstàncies del país, tant per la dimensió poblacional i territorial com per l’enclavament geogràfic entre Espanya i França. La varietat d’oferta educativa a nivell d’educació primària i secundària, amb els sistemes andorrà, francès, espanyol, confessional i privada internacional, dona servei a la cada cop més variada demanda derivada del creixement d’una població tant nacional com forana. Podem dir que aproximadament hi ha escolaritzats uns 11.000 alumnes fins a secundària, que sobre una població de 80.000 habitants representa al voltant d’un 14 % de la població, xifra per exemple molt similar en percentatge a la de Catalunya, amb un milió d’alumnes i una població de 7’7 milions.

En l’àmbit dels estudis universitaris però, Andorra s’ha caracteritzat històricament per exportar estudiants a l’estranger a manca d’una oferta prou diversificada al país. Els darrers anys però, tant pels esforços per millorar l’oferta educativa de la Universitat d’Andorra com per l’arribada de vàries universitats d’estudis virtuals, la Universitat Carlemany i la Universitat Europea, s’ha potenciat l’augment d’estudiants universitaris. Tot i així, dels 1.635 estudiants universitaris del país el 2020, només uns 675 estaven matriculats a Andorra, mentre que la resta es repartien entre Espanya (785) França 160 i altres països (15).

El curs 2022/23 ja han entrat en joc les noves universitats virtuals privades aportant al voltant de 800 estudiants, que units als 670 matriculats en l’UDA en estudis reglats i als 950 aproximadament que estudien al estranger, fan un total d’un 2.420 estudiants universitaris vinculats al nostre país, d’una o altra forma, encara que, només una minoria ho fan de forma presencial a Andorra, uns 300 aproximadament, mentre que la resta o estudien fora o ho fan de forma virtual.

No obstant,  malgrat que Andorra té encara molt recorregut per assolir un ecosistema d’estudis universitaris presencials consolidat que alhora permeti la potenciació de la recerca i de la investigació al nivell d’altres països de l’entorn europeu, el món universitari andorrà, reforçat per l’arribada de noves institucions internacionals, tracta d’organitzar-se com a hub educatiu universitari i ara fa un any es va fundar l’Associació Sant Julià de Lòria Campus Universitari (ACU), que uneix Universitat d’Andorra, Universitat Carlemany i Universitat Europea, al Comú de Sant Julià i amb el recolzament de Govern per tal de convertir la parròquia en una referència en l’àmbit universitari.

Recordar que a la mateixa parròquia s’hi troba el Ministeri d’Educació i Estudis Superiors, el Centre de Formació Professional, Andorra Recerca + Innovació, l’Andorra Aviation Academy i sembla que hi ha en camí algun projecte més d’estudis en l’àmbit musical. Addicionalment, i davant les necessitats creixents d’espai per part de l’UDA s’ha acordat destinar un espai de 3.000 m2 aproximadament per ampliar-ne les instal·lacions i tanmateix, el Comú té el projecte la construcció d’una residència d’estudiants que doni servei justament a l’arribada d’estudiants forans atrets per l’oferta d’estudis universitaris d’Andorra.

El punt sensible però segueix sent la consolidació d’aquest nou ecosistema universitari amb una major oferta d’estudis presencials. En aquest sentit, i malgrat que Andorra pertany a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) encara hi ha tot un seguit d’estudis tècnics que no es podran consolidar al país fins que Andorra es beneficiï del reconeixement automàtic de títols del que gaudeixen els països membres de la UE. En aquest sentit, l’Acord d’Associació d’Andorra amb la UE pot fer molt per atreure en el futur entitats universitàries internacionals que vulguin instal.lar-se al país per desenvolupar programes formatius presencials d’alt valor afegit i que acabin de potenciar la recerca i la investigació al país, que en definitiva és el que dona prestigi a una institució universitària.

Em consta que aquest és un tema que figura a l’agenda dels negociadors andorrans, en especial el que deriva de la Directiva 2005/36/CE de 7 de setembre del 2005, conscients de la importància de la potencial aplicació del reconeixement automàtic de titulacions obtingudes a Andorra en àmbits com l’arquitectura, la farmàcia, l’odontologia, la medicina o d’infermeria. Justament aquesta darrera té moltes possibilitats d’incloure’s a l’Anexe V de l’acord d‘associació i per tant, passar a ser considerat con un títol de reconeixement automàtic dels previstos al Anexe VII de la Directiva de referència.

Imaginem-nos el potencial que té el nostre país competint en igualtat de condicions amb la resta de països europeus mercès al reconeixement automàtic de títols! Imaginem-nos com podria créixer i desenvolupar-se el futur ecosistema universitari del país amb una presència massiva d’educadors, estudiants i investigadors de primer nivell convivint entre nosaltres !  Sense dubte, Andorra pot aspirar a convertir-se en un gran hub d’estudis universitaris amb estudiants procedents d’Europa i la resta del mon, atrets per les magnífiques condicions que el futur “campus universitari d’Andorra” els pugui oferir ! El primer pas però, l’Acord d’Associació amb la UE !

Pere Augé, CEO i soci fundador, Augé Holding Group

Més informació : https://www.augelegalfiscal.com/ca/

Tel. +376 80 36 36

Whatsapp +376 33 33 76

E-mail [email protected]

Read more: Assessorament legal en línia amb Augé Grup ...