Andorra ha obert 352 casos per un ús indegut de la mascareta, per fumar mentre es camina o per formar grups de més de cinc persones

Durant els últims 30 dies, moment en què s’han iniciat els treballs transversals dels diversos serveis d’inspecció de l’Administració general, s’han dut a terme un total de 388 inspeccions en establiments i locals comercials per comprovar que compleixen amb les mesures decretades pel Govern.

Aquesta xifra d’inspeccions representa un increment del 45% respecte als mesos anteriors.

Del total d’inspeccions fetes s’han detectat 89 incompliments, la resta, és a dir 299 establiments, compleixen amb les normes estipulades. Els incompliments més reiterats són la manca de separació entre taules o el no registre dels clients.

En relació amb els atestat que realitza el Cos de Policia, el ministre Portaveu d’Andorra Eric Jover també ha explicat que en el darrer mes se n’han obert 352 casos, principalment per un ús indegut de la mascareta, per fumar mentre es camina o per formar grups de més de cinc persones.

Finalment, ja s’han obert un total de 198 expedients sancionadors per part del Ministeri de Salut per les infraccions o atestats contestats per l’Administració general i la Policia.

Read more: Les notícies ...