Andorra ha iniciat l’elaboració d’un nou mapa de cobertes de sòl del pays

Andorra Recerca + Innovació (AR+I) ha iniciat l’elaboració d’un nou mapa de cobertes de sòl d’Andorra. El projecte neix arran de les ortofotografies de l’any 2022, cedides per l’Àrea de Cartografia del Ministeri de Territori i Habitatge. Aquest nou mapa s’unirà a la sèrie de mapes de cobertes de sòl ja realitzats, els quals corresponen als anys 1948, 1972, 1995 i 2012.

L’objectiu de la realització d’aquest projecte és poder disposar d’una cartografia temàtica bàsica per al país, que sigui útil per a conèixer amb exactitud l’ocupació del sòl i que, a més, esdevingui una eina bàsica a l’hora de fer estudis de valoració i gestió del territori. Al mateix temps, el fet de continuar la mateixa metodologia respecte als mapes anteriors permetrà continuar estudiant l’evolució del paisatge i establir la velocitat de la seva dinàmica de canvi.

Ja s’ha dut a terme un primer estudi amb els mapes disponibles, a través del qual es pot quantificar diverses dinàmiques com l’augment considerable de les masses boscoses, la disminució dels conreus o l’expansió de les zones urbanes i vies de comunicació al llarg de tot el que és el fons de vall. Segons explica l’AR+I, pròximament es podrà consultar l’estudi en un informe complet.

D’aquesta manera, el nou mapa de cobertes del sòl es farà a una escala de treball d’1:1 600 i estarà format per 12 categories, amb una data prevista de finalització per a l’estiu del 2024. A partir d’aquest moment, estarà disponible amb accés lliure a través de la web d’AR+I.

Un mapa de cobertes de sòl és un tipus de cartografia temàtica d’alta resolució que determina espacialment on es troben els boscos, els conreus, els prats, les tarteres o les zones urbanes. Al mateix temps, també quantifica la superfície que ocupa cadascuna de les categories considerades.

Read more: Ciència i tecnologies ...