Andorra detecta un intent de frau a obligats tributaris

El Govern ha detectat, gràcies a la col·laboració de diversos obligats tributaris,un intent de frau de phishingque concerneix al Departament de Tributs i Fronteresdel Ministeri de Finances. Tant bon punt s’ha detectat la temptativa de frau, s’ha seguit el protocol habitual i els fets s’han denunciat al Cos de Policia. El phishingés la pràctica consistent a enviar correus electrònics suplantant la identitat d’una entitat amb la finalitat d’aconseguir informació dels destinataris que pugui ser utilitzada fraudulentament de manera posterior.

L’atac utilitzava la següent metodologia. Els obligats tributaris reben un missatge SMS en el qual se’ls indicaque haurien pagat dues vegadesla tributació corresponent i s’apuntaque per efectuar el retorn hande fer clic en un enllaça una pàgina web, que s’adjunta en el mateix text.

Obrint aquest enllaç es desplegaun formulari per inscriure les dades bancàries personals. El Govern alertaa la ciutadania que en cas de trobar-se amb un missatge SMS o un correu electrònic d’aquestes característiques no cliquin sobre l’enllaç i que, en cas de dubte, s’adrecin al ministeri corresponent.

També es destaca que el Departament de Tributs i Fronteres no disposa d’un servei específic de notificació a través d’SMS.

Read more: Les notícies ...