Andorra aprova el projecte de llei que regula la taxa turística

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, ha aprovat el Projecte de la llei reguladora de l’Impost sobre les estades en allotjaments turístics.

El fet generador de l’impost són les estades, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, que facin els contribuents en qualsevol dels allotjaments turístics previstos en la Llei general de l’allotjament turístic i en els grups d’allotjaments turístics, exceptuant les àrees d’acollida d’autocaravanes. Els contribuents d’aquest impost són totes les persones físiques que facin una estada en els allotjaments turístics.

L’import de la taxa s’aplicarà per cada estada, per dia o fracció i per persona, depenent del tipus d’allotjament.

Així, s’aplicarà un impost de 3 euros als allotjaments turístics de 5 estrelles; la taxa serà de 2 euros en els allotjaments turístics de 4 estrelles o 4 espigues així com en els habitatges d’ús turístic; en els allotjaments turístics de 2/3 estrelles, 2/3 espigues o en procés de classificació s’aplicaran 1,50 euros de taxa. Finalment, la taxa per a la resta d’allotjaments serà d’1 euro per estada.

Read more: Les notícies ...