Andorra aprova el Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes

El Consell de Ministres d’Andorra ha aprovat aquest dimecres, a proposta del secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons, el Projecte de llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes, que entrarà a tràmit parlamentari en els pròxims dies, i que recull la voluntat del Govern d’eliminar la desigualtat estructural que afecta les dones –a través de polítiques públiques– per tal de garantir-los les mateixes oportunitats en tots els àmbits de la vida.

En roda de premsa, Pons ha explicat que el Projecte de llei estableix els principis d’actuació dels poders públics, així com les mesures adreçades a crear les condicions necessàries per erradicar la desigualtat, establint alhora un règim sancionador. Alhora, es regulen els drets i deures de les persones físiques i jurídiques, públiques i privades.

Per tant, el text aprovat pel Govern esdevé una eina transversal que s’aplica a molts àmbits de la vida, com ara l’economia, la cultura o la política. Es destaquen algunes esferes, com per exemple l’educació i lleure; l’esport; la participació política i social; els jocs, joguines i videojocs; la creació artística o l’ocupació pública.

El secretari d’Estat ha assenyalat que els principals subjectes obligats en la normativa són l’Administració Pública –com a prestadora de serveis a la ciutadania i com a entitat ocupadora a través de la funció pública–, les empreses privades i les relacions laborals en el seu interior; i els mitjans de comunicació, empreses de publicitat i audiovisuals, entesos com a agents de transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes.

A més, el secretari d’Estat ha apuntat que s’obliga les empreses a elaborar un registre de dades amb perspectiva de gènere, així com un de la bretxa salarial o protocols d’abordatge i prevenció de l’assetjament sexual i de gènere.

Pons ha remarcat que el Projecte de llei també inclou la creació de l’Institut Andorrà de les Dones.

Read more: Les notícies ...