Andorra aprova el projecte de llei d’aplicació de sancions internacionals a Rússia i Bielorússia

El ministre de Fiances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat, tal com va anunciar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, que el Govern ha aprovat sumar-se a les sancions financeres a Rússia i Bielorússia proposades per la UE. Per aquest motiu, en la sessió de Consell de Ministres d’aquest dimecres s’ha aprovat el projecte de llei d’aplicació de sancions internacionals que entra a tràmit parlamentari per extrema urgència i necessitat i que es debatrà demà al Consell General.

El projecte de llei, tal com ha dit el ministre, s’aprova amb la voluntat de donar cobertura legal a l’aplicació de sancions tant a particulars com a empreses per tal que es puguin bloquejar els seus comptes o per impedir que tinguin operativa amb entitats financeres del país i és esdevenir un marc de referència en l’aplicació de sancions internacionals que neixin d’organismes com les Nacions Unides o la Unió Europea.

Les mesures restrictives poden afectar directament o indirectament el tràfic de béns, serveis, pagaments i capitals, i bloquejar actius financers i els intercanvis científics, tecnològics, esportius i culturals. Seran aplicables tant a persones físiques com a persones jurídiques així com a estats que operen en territori andorrà.

El Govern, mitjançant decret, podrà encomanar a altres institucions públiques la promoció, el seguiment i la fiscalització de les mesures adoptades. De la mateixa manera els òrgans de control podran cooperar amb les autoritats estrangeres competents, així com amb organitzacions o organismes internacionals. L’articulat també preveu sancions administratives per part dels òrgans de control per qualsevol incompliment de les obligacions establertes en aquesta Llei. De la mateixa manera preveu que les persones físiques o jurídiques objecte de restriccions poden presentar un recurs administratiu davant del Govern en els termes establerts en el Codi de l’Administració.

Read more: Les notícies ...