Andorra acordal’ús del certificat COVID per accedir als espais públics

El Consell de Ministres d’Andorra ha acordat l’úsdel certificat COVID en els llocs públics. D’aquesta manera, el Consell de Ministres, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha aprovat el Decret del Reglament que regula la creació dels certificats digitals COVID-19 expedits per Andorra i l’acceptació de certificats COVID-19 emesos per tercers, així com el Decret de noves mesures excepcionals per l’evolució de la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Així, el certificat COVID serà obligatori per accedir als establiments amb activitat de discoteca, sala de ball, pubs o similars on es du a terme l’activitat de ball o similars i en esdeveniments de caràctercultural o esportiu de més de 1.000 persones.

El control d’accés serà opcional en esdeveniments culturals i esportius en espais interiors de menys de 1000 persones, en els establiments de restauració i bars, pubs o similars on no es du a terme l’activitat de ball, en espais interiors,activitats termals i balnearis, instal·lacions culturals i esportives, sales de jocs recreatius o d’atzar i perruqueries i centres d’estètica.

Així, aquells establiments que facin control d’accés es podrà prescindir de l’ús de la mascareta (a excepció dels treballadors) i de la distància de seguretat i es podrà augmentar l’aforament al 100%. En cas que no es dugui a terme el control, caldrà continuar amb les mesures preventives establertes.

Pel que fa a l’accés als locals o esdeveniments que requereixin control d’entrada, els usuaris podran acreditar els seus certificats – sigui de vacunació, recuperació o de prova diagnòstica negativa – en format paper o digital.

Els menors de 16 anys estan exempts de presentar el certificat COVID per accedir als establiments, però hauran de seguir les mesures de prevenció, com portar la mascareta (dels 8 als 16 anys).

Els certificats emesos a Andorra estan homologats i reconeguts a la Unió Europea i als països que tenen un acord per a aquesta certificació amb la UE.El titular de Salut ha remarcat que els establiments han de fer visible un distintiu informant que informa que tota persona de més de 16 anys, haurà de presentar el certificat COVID personal en vigor.

Read more: Les notícies ...