Andorra acorda observació domiciliaria per a dues ciutadanes amb un risc lleu d’exposició al coronavirus

El Ministeri de Salut informa que s’ha posat sota observació domiciliària a dues ciutadanes que van coincidir en un avió amb un afectat per coronavirus recentment diagnosticat. El Centre de coordinació d’alertes i emergències sanitàries espanyol s’ha posat en contacte amb les autoritats sanitàries andorranes, per informar que aquestes dues dones havien viatjat el passat dilluns, en el mateix avió provinent de Milà, en el qual viatjava aquest cas diagnosticat posteriorment al vol.

Així des de Salut, davant el risc lleu d’exposició al virus, i com a mesura d’extrema prudència, ha acordat amb les dues dones que romanguin a casa durant els pròxims dies i que segueixin les recomanacions preventives que dicten els protocols.

A hores d’ara les dues dones, que resideixen en el mateix domicili, no presenten cap indici de malaltia. Durant els pròxims dies hauran de prendre les mesures preventives estipulades i estaran monitorades per part de professionals de la salut.

Un cop acabat el termini marcat com a període d’incubació, si no presenten cap símptoma, reprendran la seva activitat normal.

Tot i que el risc d’exposició de les ciutadanes és lleu, el Ministeri de Salut ha decidit prendre aquesta mesura per tal d’extremar la precaució.

Read more: Notícies d'Andorra ...