Andbank va presentar les seves previsions econòmiques i de mercats per al primer semestre de 2024

Andbank va presentar les seves previsions econòmiques i de mercats per al primer semestre de 2024.

Consideracions macroeconòmiques globals

Global: les previsions d’organitzacions oficials i privades no esperen una recessió econòmica global el 2024. L’estimació de creixement per al PIB mundial és del 2%.

Economies desenvolupades: l’expansió econòmica a Occident serà limitada. Per a l’Eurozona esperem un creixement del 0,5%, en UK s’espera un 0,4%, mentre que als EUA esperem un ritme una mica superior, de l’1,2%. el Japó s’expandiria a l’1%.

Economies emergents: s’espera que l’impuls més significatiu provingui de l’Índia, amb un creixement projectat del 7%. Vietnam s’espera que creixi un 6,4%. la Xina s’expandirà aproximadament un 4,5%. S’estima que el Brasil creixerà un 1,5% i Mèxic un 2,2%. Rússia experimentarà un creixement de l’1%, mentre que Turquia creixerà un 3%.

Consideracions per als mercats globals de renda variable: La majoria d’índexs mostren primes de risc raonables

2024 serà un any en què es poden generar beneficis en els mercats de Equity globals. Reconeixem alguns desafiaments relatius a la valoració i la prima de risc en el mercat de valors dels EUA, la qual cosa podria influir en altres índexs globals. No obstant això, diversos índexs mostren nivells molt atractius de primes de risc. En conseqüència, els mandats de gestió discrecional podrien beneficiar-se en centrar-se en índexs amb un nivell de prima per sobre de la seva mitjana històrica (Stoxx Europe 600, Ibex, Mexico, el Japó) , i per als mercats amb nivells actuals de prima de risc mediocres o inferiors a la seva mitjana històrica, es recomana l’exposició, però de manera diferent a l’índex (S&P 500). Per tant, és un any propici per a la gestió activa.

Consideracions globals per als mercat de bons: Paciència amb els venciments llargs

En contra de l’opinió popular, una primera part de l’any per a explotar el tram curt de la corba, en espera que els inversors recalibrin els passos de la Fed i el BCE, en un procés que pot impulsar a l’alça la TIR en els trams llargs.

L’apetit pels bons es manté elevat, però la liquiditat podria ser un problema el 2024. La Fed i el BCE acceleraran el seu procés de reducció quantitativa, venent bons en balanç i retirant liquiditat del sistema. Powell ha anunciat la seva intenció de reduir el balanç en $2.8 bilions en bons del Tresor USA i $1.1 bilions en ABS en els pròxims dos anys. Per al BCE (amb un cert retard en el seu procés d’ajust quantitatiu), anticipem una reducció del balanç mitjançant la venda de €2.4 bilions en bons en els pròxims dos anys. En total, estem parlant d’una venda de paper de gairebé $6.5 bilions dels mercats financers en dos anys. Això, unit a la forta emissió previsible en un any electoral als EUA, fa que la capacitat d’absorció per part del mercat pugui veure’s una mica estressada.

En el mateix sentit, el conjunt d’inversors podria haver de recalibrar el ritme de retallades de tipus per part de la Fed i el BCE. El mercat espera entre 6-7 retallades de tipus per part de les autoritats monetàries a Europa i els EUA. No obstant això, la persistència en la fortalesa del mercat laboral, i sobretot, una inflació que des de juny ha deixat de desaccelerar-se (especialment als EUA), són factors que seran tinguts en compte per tots dos bancs centrals.

Consideracions globals – apetit global pel risc el 2024: una funció del preu de l’energia

El principal factor que determina l’apetit global pel risc és el preu internacional de l’energia. Si el preu del petroli i el gas es manté estable o retrocedeix, l’apetit global pel risc es mantindrà estable o creixerà. En canvi, si el preu de l’energia augmenta, això donaria peu a un retrocés en l’apetit inversor pel risc. En aquest sentit, malgrat els greus conflictes a Ucraïna i Orient Mitjà, hi ha una sèrie d’esdeveniments que contribueixen a mantenir la calma en el mercat energètic mundial, preservant així l’apetit pel risc. Alguns participants del mercat (l’Iran i Veneçuela) estan introduint noves quantitats de petroli en el mercat, i això està ajudant a evitar que el preu del cru es descontroli. De la mateixa forma, la OPEC+ comença a mostrar algun signe de tensió i esgotament entre alguns dels seus membres pel que fa a mantenir la disciplina de grup.

Read more: Les notícies financeres amb Andbank ...