Adjudicades les inspeccions d’habitatges d’ús turístic per l’any 2020

El Govern ha aprovat l’adjudicació de les inspeccions dels habitatges d’ús turístic (HUT) per a l’any 2020. L’empresa seleccionada és Pirineu Inspecció i Control, que farà els controls per un preu, que assumirà l’Executiu, de 18,70 euros per la primera inspecció i 11,90 euros per la segona visita de revisió en cas d’haver-se detectat mancances en la inspecció inicial.

D’aquesta manera, els treballs adjudicats són els relatius al seguiment i el control dels habitatges d’ús turístic en aplicació de la Llei general de l’allotjament turístic i del seu desplegament reglamentari.

La durada del contracte amb Pirineu Inspecció i Control serà de l’1 de gener del 2020 fins al 31 de desembre del 2020 i, en funció de l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2021 i previ acord de Govern, es prolongarà fins al 31 de desembre del 2021.

Read more: Notícies d'Andorra ...