A Andorra hi ha un total de 89 casos de VIH-SIDA registrats, el 80,9% dels quals corresponen a homes i el 19,01% a dones

Des del passat mes de desembre, per tal de facilitar la detecció precoç de la infecció i fer-la accessible a tota la població, s’ofereix la possibilitat de realitzar un test ràpid de detecció en tots els centres d’atenció primària de manera confidencial i gratuïta, amb l’acompanyament necessari, assegurant que les persones que es vulguin fer el test rebin el consell assistit per part d’un professional en la decisió de fer-se la prova amb la informació relativa a perquè serveix, què signifiquen els resultats i què cal fer en cada cas, etc.

Les persones que realitzen aquest test, estan acompanyats de professionals perquè puguin fer una adequada valoració individual i personal de risc, per valorar les implicacions a tots nivells que suposa un eventual resultat positiu, perquè disposin d’informació i assessorament per l’adopció de conductes per prevenir infeccions i evitar-ne la transmissió i perquè tinguin assegurada la derivació ràpida i adequada dels casos en cas que sigui necessari.

El Ministeri de Salut insisteix en el fet que la detecció precoç de la infecció permet accedir al tractament adequat per millorar la qualitat de vida i prendre mesures per evitar la transmissió de la infecció. A Andorra el tractament del VIH-Sida és gratuït per a les persones afectades, atès que es finança al 100%.

Amb motiu de la celebració del dia Mundial de la SIDA, aquest diumenge 1 de desembre, el Ministeri de Salut recorda que la prevenció de la malaltia és fonamental i que amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació entorn del VIH /Sida en particular i dels diferents aspectes relacionats amb la salut sexual, s’han ampliat els serveis d’informació i consulta oferts per la Consulta Jove a tota la població de manera que aquesta està accessible per a tota la població.

D’altra banda cal recordar que en tots els centres escolars de segona ensenyança, batxillerat i formació professional es realitzen tallers d’educació sexual i afectiva, impartits pels infermers de Consulta Jove en el que s’inclouen els aspectes relacionats amb la prevenció de les infeccions de transmissió sexual.

El Ministeri de Salut preveu iniciar un treball de revisió per implementar un protocol amb relació a l’administració d’una estratègia de prevenció del VIH (PrEP) que consisteix a fer que persones VIH negatives, és a dir no infectades, que tenen un alt risc d’infecció, utilitzin medicaments antiretrovirals per prevenir la infecció.

Aquesta mesura s’afegiria a les ja implementades des de l’any passat, una de les quals és la possibilitat de realitzar un test ràpid de detecció d’infecció per VIH de manera gratuïta. Des de la posada en marxa, s’han realitzat un total de 32 test ràpids de detecció d’infecció per VIH, tots ells negatius a la infecció.

Pel que fa a la incidència i la prevalença del VIH-SIDA a Andorra, l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut del Ministeri de Salut fa públiques les dades corresponents a l’any epidemiològic 2018. La vigilància dels casos de VIH sida es basa en un sistema de declaració individual, confidencial i no nominal, en
què participen els professionals mèdics del país, els laboratoris d’anàlisis clíniques i les farmàcies.

Durant l’any 2018 s’han notificat 12 casos nous d’infecció de VIH a Andorra, que suposen una taxa d’incidència de 14,95 casos nous per cada 100.000 habitants, valor similars a la mitjana europea. D’aquesta manera a Andorra hi ha un total de 89 casos de VIH-SIDA registrats, el 80,9% dels quals corresponen a homes i el 19,01% a dones. Així doncs la prevalença dels casos el 2018 se situa en el 0,111%. En els darrers anys s’observa que el principal factor de risc pel que fa a la via de contagi ha estat la conducta sexual de risc, és a dir, les relacions sexuals sense protecció (en el 72,6% dels casos), d’aquest grup el 50,65% correspon a pràctiques heterosexuals, el 44,16% a homosexuals, i el 5,19%, a bisexuals.

El darrer informe publicat a Europa*, posa de manifest que en aquesta zona la infecció del VIH continua sent un dels problemes importants per a la salut pública. Durant l’any 2018, s’han notificat un total de 141.552 casos nous de VIH a la Regió Europea de l’OMS, el que representa una taxa d’incidència 16,2 casos per 100.000 habitants. De tots els casos notificats, el 79% (111.550 persones) corresponen a casos nous identificats a la regió de l’Est, un 16% (23.483 persones) a la regió de l’Oest i un 5% (6.519 persones) a la regió central d’Europa.

Com en el darrer any, els mecanismes de transmissió de la malaltia més prevalents varien en funció de l’àrea geogràfica, per a la Regió Europea de l’OMS els factors de risc principals han estat les pràctiques sexuals, en la Regió de l’EU/EEA el factor de risc principal han estat les relacions homosexuals (39,8%) en canvi per la Regió de l’Est els factors de risc principal han estat les relacions heterosexuals (70%) i ser usuari de drogues via parenteral (22,1%).

En la Regió Europea de l’OMS, la proporció de nous diagnòstics en homes ha augmentat a un ritme més ràpid respecte als nous casos diagnosticats en dones, obtenint que al final del període estudiat hi hagi el doble d’homes afectats que de dones, en canvi, només tenint en compte la Regió de l’EU/EEA el nombre de casos
notificats ha disminuït tant en homes com en dones, respecte als anys anteriors, i la proporció final és tres vegades més elevada en homes que en dones.

El 53% dels casos notificats s’han diagnosticat tard, respecte a l’inici de la infecció, el que augmenta la probabilitat de transmissió de la malaltia, d’adquirir infeccions que poden ser molt greus i un augment de les defuncions associades, per aquest motiu és molt important el diagnòstic tan aviat com sigui possible.

 

Read more: Notícies d'Andorra ...